KTH-A Utställning IPOS / Presence


IPOS blev som första praktik utsedda att ställa ut på Arkitekturskolan vid KTH. Lärarutställningsserien syftar till att lyfta fram de många intressanta arkitekturverksamheter som lärare driver, att lyfta fram aktuella projekt med aktuella frågeställningar, att visa på relationen mellan den praktiska verksamheten och det akademiska arbetet, att stimulera till samtal och debatt om arkitektur – inom och utanför skolan – och öppna för en dialog med det omgivande samhället.

Utställningen gestaltades utifrån modeller till vilka vi utformade montrar med inspiration från 1800-talets kuriosakabinet. Förutom de utställda modellerna finns i uddragbara lådor ritningar, illustrationer, foton och småmodeller. Fem projekt redovisades. Montrarna kompletteras av nytagna foton, arkitektoniska tolkningar, av några projekt av Catharina Gotby. Till utställningen producerade vi även en poster med layout av Staffan Lundgren och en essä av Daniel A. Walser. I samband med utställning arrangerades även ett seminarium med Tomas Alsmarker, vice vd Tyréns och Ulrika Knagenhielm Karlsson, KTH and Servo as speakers.


Arkitekter: Fredric Benesch, Katarina Lundeberg
Medarbetare: Jarand Nå, Katrine Jacobsen (montrar)
Essä: Daniel A. Walser
Foton: Åke E-son Lindman, Catharina Gotby
Poster: Staffan Lundgren


 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-65_ktha.jpg
 

news
work
studio
press
<< start