W Saluhall Göteborg


I denna tävling var plats, volym och planlösning/organisation givna förutsättningar. Vi såg tävlingen som en möjlighet att tillsammans med Tyréns utveckla ett förslag där arkitektur, rum, struktur och teknik var av varandra helt oavhängiga delar. Vi sökte arkitektoniska rum och uttryck, interiört som exteriört som är en direkt konsekvens av den tekniska strukturen. Konstruktörer och landskapsarkitekter var med från det vita pappret och samarbetet skedde I en rad av workshops. En genererande grundtanke till detta förhållningssätt är upplevelser av tidigare perioders offentliga byggnader som saluhallar och järnvägsstationer där konstruktionen är väldigt tydlig och där byggnaderna får sin publika och monumentala karaktär av strukturen (gjutjärn, limträ). Vi valde att arbeta med massivträ i W-pelare och I det veckade taket. Träet exponeras interiört och skapar ett rum med en varm karaktär. I exteriören ger den strukturella tydligheten byggnaden en urban skala och karakteristisk profil, ett symbolverkan för det omgivande stadsdel som kommer att byggas.


Arkitekter: Fredric Benesch
Medarbetare: Regula Andriuet, Guillaume Dubois
Modeller: Regula Andriuet, Lies-Marie Hoffman, Gabriela Schär
Konstruktion: Mats Lundström, Fritz King
Landskap: Johan Paju, Paju Arkitektur och Landskap


 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-59_w.gif
 

news
work
studio
press
<< start