St Louis Science Center Agriculture Gallery, 2013


Inbjuden tävling

En plats där paviljong och trädgård hanteras som en helhet, för att både ge skydd åt människan och ta vara på naturens egen kraft. Ett galleri för att synliggöra och koncentrera den biologiska mångfalden, samt låta besökaren stiga in i ett rum med plats för eftertanke. En sluten trädgård med pedagogiskt värde i att samla och undersöka sällsynta arter, där valet av växtlighet kan attrahera sällsynta arter och bidra till en bredare biologisk mångfald.br>
Platsen är avskärmad av fruktträd från utsidan vilket ger en lugn atmosfär. Paviljongen står i visuell kontakt och nära relation med sin innergård, vars frodiga grönska markeras av paviljongens böljande former. Besökaren vandrar genom ohierarkiskt organiserade rum som formar en serie “Echo Gardens”, vilka är tematiskt utformade med frågeställningar om interaktionen natur och människa emellan. En framtida trädgård där människan görs medveten om hur vi måste behandla vår jord och vårt jordbruk inför framtiden.


Arkitekter: Katarina Lundeberg, Fredric Benesch
Medarbetare: Tobias F. Sandberg, Francesco Borromeo


 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-64_slsc.gif
 

news
work
studio
press
<< start