Continuum – Ny begravningsplats på Järvafältet


Continuum ger Järvafältet och dess invånare en park där promenaden Livets väg skapar en ny identitet och knyter samman de kringliggande stadsdelarna. Vandringens utformning dramatiserar och tillgängliggör upplevelsen av elementen och årstiderna. Under vandringen upplevs landskapet genom en serie av till karaktären skiftande rum. Från de slutna och lummiga rummen vid entréplatsen; de öppnare med väl definierade ängsmarkerna vid foten av kullens södra sida och en dramatisk bro till utsattheten för vind och väder på den norra sluttningens övre del. För platsen nya växter och former förstärker det pastorala landskapets rumslighet, tydliggör dess olika användningsområden och ger det en ny komplexitet.


Arkitekter: Fredric Benesch, Katarina Lundeberg
Medarbetare: Monika Lenkmann
Landskap: Johanna Jarméus, Emma Wirén
( LOLA Arkitektur och Landskap AB)


 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-62_jarva.gif
 

news
work
studio
press
<< start