Vimpeln, Alingsås, parallellt uppdrag


Genom den föreslagna bebyggelsen får Alingsås en tydlig stadsfront mot sjön Gärdsken samtidigt som landskapsrummet återskapas. Mötet mellan natur och stad har varit centralt i gestaltningen av alla delar.
Bebyggelsen är uppdelad i flera mindre volymer och skapar därigenom en rytm i silhuetten. Husen varieras i höjd i relation till byggnadernas situation. Byggnaderna på 6 våningar höjer sig upp strax under de omgivande trädens toppar medan de högre markerar Strandstigen i den stora skalans landskaps- och stadsrum. Genom en tydlig karaktär i materialitet och silhuett med referenser till såväl Alingsås som trästad som till Vimpelns industriarv får Vimpelns Strandstig en egen karaktär. I anslutning till byggnadernas gavlar skapas offentliga platser med olika utformning och program attraktiva för boende såväl som Alingsåsare och besökare till staden.


Arkitekter: Katarina Lundeberg, Fredric Benesch
Medarbetare: Alva Hult, Tobias F. Sandberg, Vicki Lundgaard
Exteriörbilder: Peter Thuvander
Landskap: Land Arkitektur genom Alf Orvesten, Sofia Nylén, Lina Andersson, Therese Lemos
Teknik: Tyréns genom Tomas Alsmarker. Mats Lundström, Andreas Behm Fredin, Åsa Lilja, Kaori Endo, Clas Torehammar, Mia Wahlström


 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-28_vimpeln.gif
 

news
work
studio
press
<< start