Sickla gymnastikhall, Nacka, 2008-2010


En gymnasikhall för skolbarn och en träningshall för elitgymnaster. Gymnastikhallen tar upp Sickla Skolbyggnaders fria placering i landskapet och vänder det storskaliga och trafiken ryggen. Genom sin placering skapas ett trevligare rum mellan de befintliga byggnaderna. Den tunga skulpturala slutna volymen i vit betong med sina urgröpta entréer. En tydlig volym med omsorgsfulla detaljer och materialval. Spåren i ytan, reliefen är gjord för att detaljera volymen, få ett fint släpljus och trolla bort elementskarvarna. Dagsljus, vilket var ett krav från arkitekterna, tas in från taklanterninernoch de öppna entréerna. Mikael Göranssons konstnärliga utsmyckning förtydligar idén om en sammanhållen volym där det konstnärliga arbetet integreras med materialet och volymen. Människokroppen som rör sig över hörnet förtydligar iden om att gymnastikhallen som volym skall mötas över ett hörn för att inte bli en för solid byggnadskropp i Sickla stadsbild.


Arkitekter: bygglov, förfrågan
Petra Gipp, Katarina Lundeberg, strata arkitektur,
Per Gyllhammar aperto arkitekter
Projektgrupp genomförande: Petra Gipp, Maria Svensson
Konstnärlig utsmyckning: Mikael Göransson
Byggstart 2009-2010


 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-27_sicklaskola.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-27_DSC_0128_2.jpg
 

news
work
studio
press
<< start