Plintsberg refugium, Landskapshotell Dalarna


Platsen karakteriseras av en oförstörd natur med magnifik utsikt över Siljan och bakomliggande fjällvärld. Den övre delen utgörs av an brant skogssluttning med ömtålig vegetation utan vägar eller stigar. Plintsberg är granne med Tällberg och dess kultur- och restaurang/hotellverksamhet. Plintsberg Refugium kombinerar en privat bostad för värdfamiljen och kompletterande utrymmen för verkstad och konferens med ett antal mindre stugor för uthyrning. Här erbjuds enskildhet, tystnad och fantastisk utsikt i en enkel men bekväm miljö präglad av kvalitativa material och precist hantverk. Arkitekturen har ett samtida uttryck men knyter i skala och genom val av material an till den lokala byggnadstraditionen.
Kabinerna byggs med stomme av massivträ som exponeras interiört. De ställs försiktigt i skogssluttning på tunna stålpelare. Stugorna placeras för att skapa såväl möjlig angöring som privathet och ostörd utsikt för alla. Då terrängen sluttar kraftigt behöver endast enkel gallring av skogen göras för att erbjuda fri utsikt.


Arbetet med detaljplanen pågår.
Arkitekter: Fredric Benesch, Katarina Lundeberg


 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-22_plintsberg.gif
 

news
work
studio
press
<< start