Cortenhuset, Hammarby


På en plats som präglas av hamn och med minnen av bilindustri lägger vi till en byggnad i corten stål och glas med en ruff karaktär – för att knyta an till platsens historia men också för att göra ett tillägg i ett material som förändras över tid och som i ljuset får en varm ton och inbjudande karaktär.
Ett hus för de som vågar prova ett nytt sätt att bo – om man vill med helt öppen planlösning, med en fasad som i sitt nästan textila uttryck av lager på lager ger varierade uttryck och utblickar, ljus och avskildhet.
En idag ordinär gatumiljö får liv och skuggspel genom fasadens variation mellan slutet och öppet och genom utskjutande burspråk och franska dörröppningar.


Arkitekt: Fredric Benesch, Katarina Lundeberg
Medarbetare: Jarand Nå, Katrine Jacobsen
Beställare: Oscar Properties
Plats: Hammarbyhamnen, Stockholm


 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-21_cortenhuset.gif
 

news
work
studio
press
<< start