Aesop Bibliotekstan

Premierad i Design S 2014

Vi har utgått från tre referenser för arbetet med Aesop Biblioteksstan. Jun'ichiro Tanizakis filisofi samt Lars von Triers och Ingmar Bergmans filmer. Vi har arbetat med massa, skala och materialitet för att skapa ett rum som är inbjudande och komfortabelt och som trots dess litenhet skapar en rik, taktil upplevelse och en rumslig sekvens. Trä och puts skapar en butik delad i två, en öppen del och en intim. Golv, vägggar och tak I den inre delen är skapade av Heart Oak från Dinesen. Med tillvaratagen Alm från Djurgården I Stockholm och från Järna ( som fällts då de var smittade av den holländska almsjukan) skapade vi tillsammans med träskulptör Lies-Marie Hoffman tre stora möbler. Lies-Marie bearbetade almen med motorsåg, stämjärn och hyvel och tillsammans har vi format en strikt geometri som synliggör virkets riktningar och växtlinjer och lyfter fram dess unika skönhet. Takarmaturerna från PSLab kompletteras av nedpendlade armaturer över kunddisken av Simon Klenell.


Arkitekter: Fredric Benesch, Katarina Lundeberg
Medarbetare: Klara Stigner
Träskulptör: Lies-Marie Hoffmann (Arbeten i alm)
Entreprenör: Öhmans Bygg AB / Andreas Lindgren, Peter Kumlin
Modell: Olle Engberg
Foto: Ludger Paffrath www.l-mh.com, www.pslab.net, www.simonklenell.com, www.aesop.com


 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-20_140912 aesopstrip ny.jpg
 

news
work
studio
press
<< start