Ängby Backe


Integration
Analys och förslag för ett nytt överbryggande område mellan Södra ängby med privata villor och Blackeberg med i huvudsak hyreslägenheter.

Social hållbarhet och pluralism
Nya bostäder i Stockholm med för området kompletterande upplåtelseform och/eller utformningar.
Promenadstad
Att förtäta genom att bygga ihop stadsdelar till kontinuerlig stad och samtidigt förtydliga gränser mellan bebyggelse, park och natur

Hållbar Arkitektur
Som i utformning knyter ihop Blackeberg med Södra ängby men får egen identitet. Slanka punkthus, 3 lägenheter per vån, med en geometri som bryter upp volymen i smala vertikala fasadfält. En variation i sektion anpassas till varje situation.


Beställare: Einar Mattsson
Arkitekter: Fredric Benesch, Katarina Lundeberg, Regula Andriuet


 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-26_angby_backe.gif
 

news
work
studio
press
<< start