Tree House


Tree House är del av utvecklingen och förtätningen av Hallonbergen. Två byggnadskroppar är placerade mot gatan i söder som växer ner i souterräng mot utsikten i norr. De stora enkla volymerna är ställda i vinkel mot varandra och knyter ihop det nya och det gamla Hallonbergen genom att relatera både till de närliggande nya punkhusen och den befintliga storskaliga bebyggelsen. Med stomme och fasad av trä och en aktiverad bottenvåning mot gatan adderar Tree House kompletterande kvaliteter till stadsdelen.
Gestaltningen bygger på en lugn fönstersättning med stora fönster för goda dagsljuskvalitet och fina utblickar. Balkongerna är grupperade för att skapa en mellanskala i gestaltningen och är generösa i storlek.
Materialpaletten och gestaltningen av fasaden följer och synliggör konstruktionsprincipen. Sockelvåningarna som byggs med stomme av betong har en fasad av betong medan överbyggnaden som har en stomme av KL-trä utförs med fasad av trä i brunsvart kulör.
Bostäderna är yteffektiva och utformade för att vara möjliga att använda för varierande familjekonstellationer och några av de större lägenheterna är utformade med uthyrningsdel som har separat ingång.


Arkitekter: Fredric Benesch & Katarina Lundeberg
Medarbetare: Tobias Thiel, Björk Tryggvadottir, Sanna Mattsson
Beställare: Folkhem

 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-117_1 lowres.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-117_3 lowres.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-117_2 lowres.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-117_4 lowres.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-117_5 lowres.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-117_7 lowres.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-117_6 lowres.jpg
 

news
work
studio
press
<< start