Nykroppagatan


I Farsta, söder om Stockholm, ritar vi ett av flera kvarter längs med Nykroppagatan. Målsättningen är att förstärka Nykroppagatans urbana karaktär för att knyta samman Farsta centrum med Magelungen strand och Fagersjö.
Genom förskjutningar i plan som följer gatans kurvatur skapas ett volymspel mot gata och gård som bryter ner skalan och ger byggnaderna en egen karaktär. Sektionen med ett asymmetriskt sadeltak tar sitt motiv från bakomliggande radhusbebyggelse.
Bebyggelsen är 3 till 4 våningar hög med en smal högdel på 8 våningar vid mötet med Värmlandsvägen där Nykroppagatan byter riktning. Genom sin placering och höjd skapar byggnaden en orientering i stadsrummet och en visuell länk mellan punkthusen runt Farsta centrum och de kommande punkthusen vid Magelungen strand.


Arkitekter: Katarina Lundeberg & Fredric Benesch
Medarbetare: Björk Tryggvadottir, Lovisa Wallgren, Tobias Thiel, Zakarias Samad, Ginevra Chieca, Johanna Fager
Beställare: Svenska Hem i Bromma
Samråd: 2018

 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-81_Detalj 2.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-81_Detalj 1.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-81_Nykroppagatan-01.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-81_Nykroppagatan-03.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-81_Nykroppagatan-04.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-81_Nykroppagatan-02.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-81_sitplan-01.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-81_Fasad1.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-81_Fasad3_2.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-81_Fasad2.jpg
 

news
work
studio
press
<< start