Norgegatan


Den föreslagna bebyggelsen är formad som fyra punkthus infogade som en ny typlogi mellan den befintliga bebyggelsen i Husby och Akalla. Punkthusen som typlogi på denna plats har kvalitén av att det skapas mellanrum mellan husen som visuellt synliggör den befintliga bebyggelsen. Det skapar även goda sollägen mellan husen och en rytm i vyer. Platsen blir en länk såväl mellan Husby och Akalla som mellan den nya bebyggelsen utmed Finlandsgatan och Husby/Akalla.
Höjdskillnaderna är stora och sektionen med asymmetrisk takyta har anpassats till befintlig bebyggelse. Gårdsbjälklaget med garage förläggs i souterräng och binder samman husen parvis. Marken mellan Hus 2 och Hus 3 utformas likt naturmark med en offentligare prägel än de mer privata gårdarna.
Husens stomme samt fasad utförs av trä och sockelvåningen av betong gjuten mot brädform. Det ger sockelvåningen en tydlig samhörighet med den ovanliggande träfasaden och skapar ett enhetligt uttryck. Den röda färgen hos de närliggande husen tas upp och de nya volymerna får en liknande faluröd kulör som binder samman det nya med det befintliga.


Arkitekter: Katarina Lundeberg & Fredric Benesch
Medarbetare: Tobias Thiel, Björk Tryggvadottir
Beställare: Folkhem

 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-113_12.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-113_1.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-113_2.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-113_3-01 copy.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-113_6-01 copy.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-113_0-01 copy.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-113_7-01 copy.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-113_8-01 copy.jpg
 

news
work
studio
press
<< start