Magelungen, Fågelnästet


Fågelnästet är ett av flera kvarter som planeras i det nya området Magelungen Strand.
Ett stort fokus för projektet som helhet är sociala värden, på allmän plats och inom kvartersmark, och projektet är också ett fokus projekt för aktivt arbete med ekosystemtjänster. Byggnaderna är utförda med stomme, detaljer och fasader i trä, vilket innebär ett estetiskt, hälsosamt och hållbart projekt som bidrar till områdets karaktär av att vara samtida och naturnära. Fasadens träpanel av cederträ har en varm träkulör. Samtliga tak förutom den lägre volymen i lamellhuset utförs som biotoptak.


Arkitekter: Katarina Lundeberg & Fredric Benesch
Medarbetare: Lovisa Wallgren, Björk Tryggvadottir, Zakarias Samad, Nora Linnros, Veronica Carlsson, Johanna Fager
Beställare: Folkhem
Samråd: 2018-2019

 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-77_180828 perspektiv gård.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-77_180828 perspektiv gata.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-77_180703 Fasadutsnitt gård skala 1_50.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-77_Masterplan_2880.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-77_S11 Sektion Hus 1 trh 1 copy.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-77_S21 Sektion Hus 1 trh 2.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-77_180906 Konceptskiss.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-77_180703 Fasadutsnitt gata skala 1_50.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-77_Hus-1-fasad-n-beskuren-web.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-77_Hus-1-fasad-s-beskuren-web.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-77_180703 hus 2 fasad söder.jpg
 

news
work
studio
press
<< start