Farsta Parkkvarter


En bilfri miljö med en gemensam gestaltningsmiljö i trä.
Variation i uttryck och mönster som knyter an till Farsta centrums fasad uttryck
av Backström & Reinius från 60 talet.
Många smålägenheter och bolokaler med tillgång till.
gemensamma gårdar och ytor för lek och umgänge.
Ekar som knyter an till omgivande parkkaraktär. Inslag av butiker och cykelförråd samt anknytning till affärstråk och nära
Farsta Centrum.Arkitekter: Katarina Lundeberg & Fredric Benesch
Team: Jack Dalla Santa, Johanna Fager
Beställare: Svenska Hem i Bromma
Markanvisningsförslag

 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-78_1_v2.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-78_2_v2.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-78_3_v14.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-78_4_v10.jpg
 

news
work
studio
press
<< start