Almen Student- och ungdomsbostäder


Ombyggnad av befintligt vårdhem till student- och ungdomsbostäder i Barkarby Centrum på uppdrag av Järfällahus. Befintliga vårdrum kunde byggas om till lägenheter och på vårdhemmets gemensamma ytor kunde ytterliggare bostäder inrymmas liksom vissa gemensamma funktioner som uppehållsytor, lägenhetsförråd och tvättstuga.
Inom detaljplanen finns en outnyttjad byggrätt och genom att utnyttja den kunde vi föreslå ytterliggare bostäder genom en lätt påbyggnad i trä. Etapp 1 som omfattar ombyggnad av befintlig fastighet genomfördes 2018.


Team: Katarina Lundeberg & Fredric Benesch
Medarbetare: Zakarias Samad, Lovisa Wallgren
Beställare: Järfällahus Ab
Plats: Barkarby Centrum, Järfälla


 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-106_Jarfalla_01.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-106_Jarfalla_02.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-106_Jarfalla_03.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-106_Jarfalla_06.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-106_Jarfalla_04.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-106_Jarfalla_05.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-106_Jarfalla_07.jpg
 
 
https://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-106_Jarfalla_08.jpg
 

news
work
studio
press
<< start