Galleritillbyggnad, Solsidan


Genom en galleriartad tillbyggnad kompletteras det relativt slutna 50-tals huset med en ny volym som öppnar upp mot ljus och utsikt och skapar kompletterande generösare rörelsemöjligheter. Ny kommunikation knyter ihop de sedan tidigare arkitektoniskt starka rum som finns. Vertikal öppenhet mellan våningsplan och en mer direkt kontakt mellan ute och inne skapas. En ny entrésituation förstärker kontakten med vattensidan. Inom familjens struktur ges nya och mer specifika rum att vara och leva i.


Beställare: Privat Arkitekter: Fredric Benesch, Katarina Lundeberg, medarbetare Monika Lenkmann


 
 
http://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-50_solsidan.gif
 

news
work
studio
press
<< start