Magelungen, Fågelnästet


Vi har tillsammans med Folkhem en hög ambition att bidra med trähus för en renare och hälsosammare värld.
Fågelnästet är ett område bestående av ca 350 lägenheter i fem punkthus och tre loftgångshus allt byggt helt i trä.
Husen integreras i det befintliga kulturlandskapet och naturmarken bevaras i största möjligaste mån emellan husen.
Då kan man släppa loss naturen mellan och söder om punkthusen.
Ifrån parkstråket längs med vattnet ser man punkthusen utplacerade som i gläntor i skogen, med hög arkitektonisk svansföring och med en tydlig trä-karaktär.
I de högre punkthusen får man leva mitt bland träden, med en utsikt över Magelungen i bästa söderläge och med möjligheter till ett aktivt friluftsliv med odlingsmöjligheter och stora naturvärden bevarade.


Arkitekter: Katarina Lundeberg & Fredric Benesch
Team: Veronica Carlsson, Johanna Fager
Beställare : Folkhem
Markanvisning 2015

 
 
http://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-77_1.jpg
 
 
http://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-77_Magelungen siteplan homepage.jpg
 
 
http://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-77_3_v2.jpg
 

news
work
studio
press
<< start