Kvarteret Persikan, Södermalm


Detaljplan och utformning av 100 lägenheter i Kvarteret Persikan 1B på Bondegatan. Bostäder på Södermalm i Stockholm. En fantastisk tomt på gränsen mellan Barnängsområdet och Åsöberget med utsikt över Gröna Lund och Stockholms inlopp. Vi arbetar med en variation i volym och takfotshöjd för att klara av den relativt stora volymen. Många genomgående lägenheter med ljus från såväl gata som gård, samt relativt stor del smålägenheter där det är möjligt i relation till buller och tillgänglighetsregler. Ett taklandskap med terrasser och ytterligare aktiviteter såsom grönska eller biodling. En gatukaraktär med butiker och caféer eftersträvas för att få en levande söderkaraktär.
Ett stort tungt hus med varierad tegelfasad med en viss reliefverkan. Trä i fönster och entrépartier.


Arkitekter: Fredric Benesch, Katarina Lundeberg
Medarbetare: Sara Brask, Agnes Rudehill Olcén, Gustav Bergström, Chiara Bini, Tobias Fennö Sandberg, Alva Hult, Francesco Borromeo, Klara Stigner
Beställare: Folkhem 2013-2018


 
 
http://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-31_150401-perspektiv.gif
 
 
http://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-31_Kv Persikan 1b 1_300 (dragen).jpg
 
 
http://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-31_150408_Fasad-Norra-gatan_1_100.jpg
 
 
http://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-31_150408_Fasad-Barnängsgatan_1_100.jpg
 
 
http://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-31_150408_Fasad-mot-Söder_1_100.jpg
 
 
http://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-31_150330_render.jpg
 
 
http://projects.inpraiseofshadows.se/files/gimgs/th-31_Situationsplan 03.png
 

news
work
studio
press
<< start